ASSIGNATURES

Oferim les següents assignatures per preparar-se per la prova d’accés:

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES______________________________________________________________

      – EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

      – ART I TECNOLOGIA

      – HISTÒRIA DE L’ART

      – COMUNICACIÓ I DISSENY

ASSIGNATURES COMUNES__________________________________________________________________

      – LLENGUA CATALANA

      – LLENGUA CASTELLANA

      – LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS

      – MATEMÀTIQUES

      – HISTÒRIA

Translate »