CICLES DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CICLES DE GRAU MITJÀ DE DISSENY

Art floral                                              Arts aplicades al llibre

Arts aplicades al mur                      Arts aplicades de l’escultura

Ceràmica artística                            Comunicació gràfica i audiovisual

Esmalts artístics                                 Joieria d’art

REQUISITS

Per accedir als cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics), una titulació superior o haver superat el curs específic d’accés i superar la prova específica d’accés.

També s’hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s’ha superat la prova d’accés o se n’està exempt, a partir de l’any en que es compleixen els 17 anys d’edat.

D’altra banda, tenen accés directe a cicles de grau mitjà i no han de fer la prova específica d’accés les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a efectes de la prova d’accés. Les equivalències entre famílies de cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, només a efectes de la prova d’accés, són les següents:

Famílies d’arts plàstiques i disseny / Famílies de formació professional

Arts aplicades al llibre / Arts gràfiques
Arts aplicades a la indumentària / Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal
Art floral / Activitats agràries
Ceràmica artística / Vidre i ceràmica
Disseny d’interiors / Edificació i obra civil
Disseny gràfic / Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so
Disseny industrial / Fabricació mecànica; Fusta i moble
Tèxtils artístics / Tèxtil, confecció i pell

c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles de grau superior detallats a l’apartat Informació general dels Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

d) Tenir una resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial quan la resolució d’exempció s’ha donat per acreditar experiència laboral, la qualificació a efectes de barem serà 5.

TEMARIS

Els temaris de la part comuna corresponen a les matèries de competència en llengua catalana i castellana, en llengua estrangera (anglès o francès), social i ciutadana, matemàtica, d’interacció amb el món físic, i en tecnologia. La part específica, correspon a la matèria d’educació visual i plàstica de l’ensenyament secundari obligatori.

RETAULE el Centre d’ Arts i Estudis et pot ajudar a accedir al Cicle de Grau Mitjà de Disseny,  no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.

Et donarem tots els coneixements bàsics i essencials per tal que puguis superar aquesta prova amb èxit  i puguis accedir amb tota comoditat a l’escola que desitgis.

Retaule Centre d’ Arts i Estudis Tel. 93 426 13 09
Al carrer Llançà, 54 de Barcelona
retaule.provesacces@gmail.com
Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

 

Deixa un comentari

Translate »