CICLES DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CICLES DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Art floral                                Arts aplicades a la indumentària                       Arts aplicades al llibre
Arts aplicades al mur            Arts aplicades de l’escultura                             Ceràmica artística
Disseny d’interiors                Comunicació gràfica i audiovisual                     Disseny industrial
Esmalts artístics                   Joieria d’art                                                        Tèxtils artístics

REQUISITS

Per accedir als cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller, una titulació superior o haver superat el curs específic d’accés, i superar la prova específica d’accés.

També s’hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s’ha superat la prova d’accés o se n’està exempt, a partir de l’any en què es compleixen els 19 anys d’edat, o els 18 si s’acredita estar en possessió del títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.

D’altra banda, tenen accés directe a cicles de grau superior i no han de fer la prova específica d’ accés, les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental o batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.

b) Tenir el títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.

c) Tenir el títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d’estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; Reial decret 799/1984, de 28 de març, i Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

d) Tenir el títol de tècnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.

e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d’accés.

f) Tenir el títol d’enginyeria tècnica en disseny industrial, d’arquitecte o de llicenciat en belles arts o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d’accés.

TEMARIS

Els temaris de la part comuna corresponen a les matèries de llengua catalana i castellana, llengua estrangera, i a escollir entre matemàtiques i història.

Per a la part específica, corresponen a les matèries dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum. Cal escollir-ne només dues.

RETAULE el Centre d’ Arts i Estudis et pot ajudar a accedir al Cicle de Grau Superior de Disseny,  no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.

Et donarem els coneixements necessaris perquè quan arribi el moment sàpigues a quina de les opcions és millor presentar-te per tal d’assegurar l’accés a la prova.

T’ensenyarem com desenvolupar-te en el dibuix tant artísticament com tècnicament, et donarem les pautes necessàries per poder observar i avaluar tant imatges com escultures.

T’introduirem en el món del volum a nivell pràctic i teòric.

T’ensenyarem tot el que sigui necessari  perquè puguis superar aquesta prova i puguis accedir amb tota comoditat a l’escola que desitgis.

Retaule Centre d’ Arts i Estudis Tel. 93 426 13 09
Al carrer Llançà, 54 de Barcelona
retaule.provesacces@gmail.com
Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

 

Deixa un comentari

Translate »