ESDAP-ENSENYAMENTS SUPERIORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ESDAP- Ensenyaments Superiors d’Arts Gràfiques i Disseny

El marc Europeu d’Educació Superior contempla en els seus acords els Ensenyaments Artístics  Superiors de Primer Cicle de l’EEES. El 2009, l’Estat espanyol va adjudicar els estudis de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals i disseny, entre altres, a escoles superiors especialitzades.
L’ESDAP fou creada el juliol de 2010 per la Generalitat de Catalunya  per a impartir aquests nous estudis. Un centre  amb  set seus ubicades en les escoles d’Art i Superiors de Disseny del Departament d’Ensenyament.

La durada dels estudis és de 4 cursos acadèmics, amb un total de 240 crèdits (60 ECTS per curs).  El títol oficial que atorga l’ESDAP és un Títol Superior de Disseny (Equivalent a grau Universitari), en l’especialitat de Disseny Gràfic, d’Interiors, de Moda o de Producte, expedit pel Ministeri de Educació.

Permet a estudiants i titulats una mobilitat i un reconeixement vàlids en tot l’àmbit europeu, tant acadèmic com professional. Aquest títol permet  l’accés al màster (tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials) i als estudis de doctorat. 

ESPECIALITATS I SEUS

DISSENY GRÀFIC                                                        DISSENY D’INTERIORS

– Barcelona: ESDAP Llotja                                         – Barcelona: ESDAP Deià

– Badalona: ESDAP Pau Gargallo                            – Barcelona: ESDAP Llotja

– Hospitalet: ESDAP Serra i Abella                            – Olot: ESDAP Olot

– Olot: ESDAP Olot                                                          – Vic: ESDAP Vic

– Vic: ESDAP Vic                                                             – Tàrrega: ESDAP Ondara

– Tàrrega: ESDAP Ondara

DISSENY DE MODA                                                     DISSENY DE PRODUCTE

– Barcelona: ESDAP Llotja                                           – Barcelona: ESDAP Llotja

REQUISITS

L’accés als Ensenyaments Artístics Superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés. L’objectiu de la prova és comprovar que les persones aspirants estan en possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessaris per a cursar els ensenyaments corresponents.
Requisits acadèmics
Cal tenir el títol de batxillerat, de qualsevol modalitat, o bé haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. El títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (o un títol declarat equivalent) dóna dret a un accés directe; es reserven 2 places per grup per a aquest cas.
Les persones de 19 anys o més (o que els compleixen durant l’any acadèmic) que no tinguin el títol de batxillerat hauran de fer, a més a més, una prova que acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.

BASES DE LA PROVA D’ACCÉS

PART A:          Exercici 1: Anàlisi crítica d’un text.

.                        Exercici 2: Representació.

PART B:           Exercici 1: Procés creatiu.

.                        Exercici 2: Valoració d’un disseny.

RETAULE el Centre d’Arts i Estudis et pot ajuda no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.

Et donarem les pautes per poder realitzar correctament un comentari de text coherent i ben estructurat, farem que adquireixis la suficient cultura a nivell d’Història de la Moda, del Cinema … per tal que siguis capaç de respondre correctament el qüestionari.

T’ensenyarem i practicarem les diferents tècniques de representació, tan a nivell de Dibuix artístic com tècnic. Crearem objectes seguint unes pautes clares i lògiques i farem que puguis fer valoracions de disseny com un bon professional, tot perquè puguis superar aquesta prova i puguis accedir amb tota comoditat a l’escola que desitgis.

Retaule Centre d’ Arts i Estudis Tel. 93 426 13 09
Al carrer Llançà, 54 de Barcelona
retaule.provesacces@gmail.com
Horari de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h.

Deixa un comentari

Translate »