Curs Prova d’Accés

Retaule és una escola amb 25 anys de vida, per ella han passat molts alumnes amb el mateix objectiu, superar la Prova d’Accés a Cicles de Grau Mitjà o Superior d‘Arts Plàstiques i Disseny o bé a ESDAP (Ensenyaments Superiora d’Arts Plàstiques i Disseny).

 L’experiència ens ha fet veure que tot alumne que ve a la nostra escola i que té interès a adquirir tot el coneixement que li oferim supera satisfactòriament la prova d’accés, perquè quan més nota més facilitat hi ha per accedir a l’Escola desitjada.

 Retaule fa que l’alumne surti enriquit de coneixements teòrics i pràctics, tots relacionats amb el món del Disseny i de les Arts Plàstiques. Li oferim des de coneixements de Dibuix Tècnic, Artístic fins a Pintura, Volum, Història de l’Art, Moda, Cinema …

 Entrem en un món imaginatiu, creatiu i productiu els quals són elements importants per ser futurs dissenyadors d’objectes, d’espais…

 Durant els primers mesos del curs es desenvolupen les nocions bàsiques de cada matèria, tant a nivell pràctic com teòric, per tal que l’alumne progressivament vagi adquirint coneixements. Un cop es considera que l’alumne ja està preparat i ha assumit tot el programa del curs, generalment cap els dos últims mesos del curs, es passa a la segona fase, a la realització pràctica d’exàmens.

 Per tant, tot el desenvolupament del curs està enfocat a que l’alumne pugui superar amb nota la Prova d’Accés a Cicles de Grau Mitjà o Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o bé a ESDAP, per tal de poder entrar a l’Escola de Disseny que desitgi amb la màxima facilitat possible.